Система стандартизації в охороні здоров’я ґрунтується на принципах доказової медицини та є одним із найважливіших напрямків в організації ефективної кваліфікованої медичної допомоги населенню. Зазвичай під стандартом розуміється зразок, зразок, який приймається за вихідний для зіставлення з ним інших об’єктів.

Стандарти лікувального харчування: основні поняття, принципи побудови

Стандарти медичної допомоги призначені для забезпечення сучасного рівня діагностики та лікування при кожному конкретному захворюванні. Вони є обов’язковими для застосування у всіх лікувально-профілактичних закладах, будуються за єдиною схемою та з дотриманням єдиних правил. Поряд із загальними вимогами до діагностики та лікування хворих стандарти медичної допомоги включають призначення дієтичної терапії як складової та обов’язкової частини лікувального процесу при різних захворюваннях. Детальніше – на сайте за посиланням.

Численні клінічні спостереження та дослідження показали, що дієтична терапія, адаптована до особливостей патогенезу, клінічного перебігу, стадії хвороби, рівня та характеру метаболічних порушень, є найважливішим лікувальним фактором, що має багатосторонню дію на організм хворого, що сприятливо впливає на метаболічні процеси на всіх рівнях. що покращує якість життя хворих.

Стандарти лікувального харчування призначені для застосування у лікувально-профілактичних закладах

Метою стандартизації лікувального харчування є підвищення якості надання дієтологічної допомоги та її доступності населенню в рамках програми державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допомогою.

Стандарти призначені для вирішення наступних завдань:

  • забезпечення кваліфікованої дієтологічної допомоги хворим у стаціонарі та амбулаторній практиці;
  • встановлення єдиних вимог до лікувального харчування, що визначають:
    оптимальну збалансованість дієтичних раціонів за кількістю та якісним складом макро- та мікронутрієнтів та калорійності;
  • технологію приготування дієтичних страв, режим та ритм харчування;
  • перелік рекомендованих продуктів та страв.

Стандарти лікувального харчування включають гарантований перелік медичних послуг, у тому числі і при організації лікувального харчування, що уніфікують вимоги до стандартизації обсягів та якості дієтологічної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів.

Стандарти лікувального харчування визначають гарантований перелік дієтологічних заходів, що підлягають виконанню у стаціонарних та амбулаторних умовах, з метою оптимізації дієтичного (лікувального та профілактичного) харчування.