Проектування будівель: основні етапи

Будь-який проект будівлі починається з етапу передпроектної підготовки: він включає збір необхідної інформації та систематизацію даних.

Потім йдуть такі етапи:

  1. Складання завдання на проектування будівлі чи споруди.
  2. Збір вихідно-дозвільної документації.
  3. Виконує інженерні дослідження на майданчику майбутнього будівництва об’єкта (будівлі або споруди).
  4. Розробка основних технічних рішень (ВТР).
  5. Розробка проектної документації: це необхідно для отримання відповідних погоджень та проходження експертизи.
  6. Експертиза проектної документації.

Які бувають методи проектування

Методи проектування поділяють за типом проектування (одностадійний та двостадійний), за ступенем деталізації проекту та за технологічними особливостями. Детальніше – на сайті https://www.topproject.co.il/%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/.

Стисло розглянемо ці варіанти.

Одностадійна та двостадійна методологія проектування

Одностадійне проектування

Особливість одностадійного проектування полягає в тому, що робоча та проектна документації готуються паралельно. У ході такого методу проектування проектні рішення приймаються одночасно із формуванням документації щодо об’єкту будівництва. Таким чином, можна приступити до будівництва об’єкта відразу після отримання позитивного висновку експертизи.

Одностадійне проектування може забезпечити скорочення термінів підготовки проектної документації до двох разів, скоротивши витрати вдвічі. Але не варто забувати про ризики ймовірних помилок, які потім вимагатимуть доопрацювань, збільшення терміну проектування та зростання витрат. Тому цей метод рекомендується використовувати для капремонту або спорудження типових споруд, досвід спорудження яких вже є (див. також класифікацію з технологічних особливостей).

Двостадійне проектування

Цей метод і двох етапів. Спочатку розробляється проект об’єкта і лише після цього готується робоча документація. Після цього проект проходить експертизу. Тільки після позитивного укладання починається розробка робочих креслень об’єкта. Такий метод рекомендується при проектуванні технічно складних будівель та споруд.

Типове та серійне проектування будівель

Типовий проект

У таких проектах застосовуються готові та часто вже апробовані рішення. При проектуванні варіативність типорозмірів деталей та елементів мінімізована. Однак самі об’єкти можуть відрізнятися за площею, оформленням екстер’єру та ін.

Серійний проект

Якщо будівлі розрізняються за типами, поверховістю, мають відмінності у матеріалах обробки, оформлення тощо, але при цьому однотипне планування і однаковий матеріал виготовлення несучих конструкцій, такий варіант називається серійним проектуванням.